student

Årsplanering

För att underlätta samarbetet mellan alla olika intressenter har det upprättats en årsplanering för VFU. Årsplaneringen är ett levande dokument och utifrån händelser i samhället och i de olika verksamheterna kan planeringen justeras men grundstrukturen är densamma.

Planeringen utgår från ett läsår, alltså augusti till augusti. Vid sjuksköterskeprogrammet har vi intag både vår- och hösttermin. Tidigast 4 veckor innan planerad VFU i en kurs meddelas studenten sin placering. Därefter tar kontakten mellan student och handledare vid och det är av yttersta vikt att studenten besvarar den kommunikation som placeringen initierar.

GDPR

Inför din VFU behöver du inkomma med personuppgifter till verksamheten. Mer om detta hittar du under "För student".

Årsplanering

Under augusti startar höstterminen. Termin 1 har introduktionsvecka vecka 34 medan höstterminen för övriga studenter startar vecka 35. Under augusti så sker föjande;

 • Planering av höstens reflektionsseminarier.
 • Studentprestationer i relation till spärrar stäms av i Ladok och listan över platsbehov blir slutgiltig.
 • Slutliga beställningen för termin 2-5 fastlås och placeringen i VFU-parken slutförs.
 • Studenter i specialistutbildning fyller i studentenkät i relation till VFU samt får information om VFU genom utbildningen.

I september sker följande;

 • Verksamheten skickar ut information till studenterna inför kommande VFU under terminen. Det är viktigt att studenten besvarar dessa mail.
 • Teamledare VFU finns med för att kunna besvara eventuella frågor.
 • Teamledare VFU informerar termin 1 om kommande VFU inom programmet. Kliniska adjunkter, KA, presenteras.
 • Termin 2 får information av VFU-samordnare och studievägledare med fokus på att följa upp antalet som avser att genomföra VFU under hösten.
 • Första gänget Termin 5 går ut på VFU inom primärvård.

I oktober sker följande;

 • Senast 15 oktober ska student som avser att återuppta studier meddela detta till studievägledare. Om detta inte görs kan platsgaranti inte garanteras för påföljande termin.
 • Studentenkät inför vårterminens VFU skickas ut och ska besvaras.
 • Första lista på vårens platsbehov förmedlas till verksamheterna.
 • Studenter i termin 3, 4 och 5 går ut på VFU. Veckan innan VFU startar ska den individuella lärandplanen skickas till handledare.

I november sker följande;

 • Verksamheterna återkopplar på vårens platsbehov.
 • Studenter i termin 2 går ut på VFU. Veckan innan VFU-startar ska den individuella lärandeplanen skickas till handledare.
 • Studenter inom specialistutbildning går ut på VFU.

Under december planeras för ett kortare juluppehåll och följande sker innan och under denna tid;

 • VFU-handboken gås igenom och uppdateras inför vårterminens kurser.
 • Studentprestationer i relation till spärrar stäms av i Ladok och listan över platsbehov uppdateras.

Under januari avslutas höstterminen i vecka 3. Termin 1 har introduktionsvecka vecka 3 medan vårterminen för övriga studenter startar vecka 4. Under januari sker föjande;

 • Planering av höstens reflektionsseminarier
 • Studentprestationer i relation till spärrar stäms av i Ladok och listan över platsbehov blir slutgiltig.
 • Slutliga beställningen för termin 2-5 fastlås och placeringen i VFU-parken slutförs.
 • Studenter inom specialistutbildning går ut på VFU.

I februari sker följande;

 • Verksamheten skickar ut information till studenterna inför kommande VFU under terminen. Det är viktigt att studenten besvarar dessa mail.
 • Teamledare VFU finns med för att kunna besvara eventuella frågor.
 • Teamledare VFU informerar termin 1 om kommande VFU inom programmet. Kliniska adjunkter, KA, presenteras.
 • Första gänget Termin 5 går ut på VFU inom primärvård.

I mars sker följande;

 • Termin 2 får information av VFU-samordnare och studievägledare med fokus på att följa upp antalet som avser att genomföra VFU under hösten.
 • Studenter i termin 3, 4 och 5 går ut på VFU. Veckan innan VFU-startar ska den individuella lärandeplanen skickas till handledare.

I april sker följande;

 • Senast 15 april ska student som avser att återuppta studier meddela detta till studieväglderae. Om detta inte görs kan platsgaranti inte garanteras för påföljande termin.
 • Studentenkät inför höstterminens VFU skickas ut och ska besvaras.
 • Första lista på höstens platsbehov förmedlas till verksamheterna.
 • Studenter i termin 2 går ut på VFU. Veckan innan VFU-startar ska den individuella lärandplanen skickas till handledare.
 • Studenter inom specialistutbildning går ut på VFU.

I maj sker följande;

 • Verksamheterna återkopplar på höstens platsbehov.
 • Studenter inom specialistutbildning går ut på VFU inom barnhälsovård.

Under vecka 23 avslutas vårterminen. Under juni sker följande;

 • Studentprestationer i relation till spärrar stäms av i Ladok och listan över platsbehov uppdateras.

Under juli är det sommaruppehåll och arbetet med VFU ligger vilande.