student

Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna som rör VFU.

Kan man ansöka om att byta VFU-kommun?

Visst, följ tiderna bara. 15 april om du vill byta inför kommande höstermin och 15 oktober om det är kommande vår. Blankett för byte hittar du på startsidan. Den lämnas till utbildningsledaren för VFU.  

Jag har specifika önskemål om VFU-placering. Vart vänder jag mig?

Det finns mycket begränsade möjligheter till specifika önskemål på VFU. Vänd dig i så fall direkt till din VFU-samordnare. Du får inte ordna plats själv.  

Hur ser HLK på vikariat under VFU?

Huvudprincipen är att skilja på VFU och arbete. Vikariat är arbete, ska avlönas och kräver utdrag ur brottsregister. Vikariat kan inte ersätta VFU, som är utbildning under handledning.

Hur många timmar ska jag vara på VFU-platsen?

Om du bedriver studier på heltid innebär det att du ska vara den tid som motsvarar heltid på din VFU-plats.  

Uppgifter från andra kurser under VFU:n?

Här är det viktigt att betona att VFU:n har egna lärandemål och att uppgifter som kommer från de högskoleförlagda delarna av utbildningen måste vara av begränsad omfattning och ha en tydlig koppling till det som har med VFU:n att göra. Om så sker kan uppgifter stödja studentens lärande i kursen och fördjupa VFU-erfarenheterna. Det kan även förekomma VFU-uppgifter som är en del av VFU-kursens examination.  

Jag har problem på VFU, vem ska jag kontakta?

Det beror på var i problemet består. Den utsedda VFU-läraren eller kursansvarige kan hjälpa dig om det handlar om relationen till handledaren, brister i handledning m.m. Organisatoriska problem, te x om handledaren blir sjuk, är en fråga för VFU-ansvarig eller VFU-samordnare. Är du som student osäker på vart du ska vända dig kan du alltid vända dig till ansvarig på HLK.  

Frånvaro under VFU?

VFU är obligatorisk vilket innebär att alla dagar som du är frånvarande måste tas igen, oavsett orsak till frånvaron. Frånvarodagarna samt vilka datum då frånvaron tagits igen ska bokföras av handledaren på handledningsdokumentet. Vid mer långvarig frånvaro, t.ex. sjukdom, så ska studenten kontaktar utbildningsledare för VFU på HLK samt sin VFU-lärare. Glöm inte att alltid meddela din handledare om du är frånvarande på VFU.

Vad gäller kring sekretess och VFU ?

Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen. De känsliga uppgifter som skolpersonal tar del av i sitt elevvårdande arbete skyddas sedan 1981 av bestämmelserna i sekretesslagen. Lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning har tystnadsplikt. Studenten får i början av sin utbildning information om bestämmelserna i sekretesslagen. Under VFU kan kommunen begära att den studerande ska underteckna en sekretssförbindelse.  

Får man äta gratis tillsammans med barn/elever?

Olika regler i olika kommuner, kontakta även här VFU-ansvarig eller samordnaren för besked.

Någon i min familj arbetar/går på en skola inom mitt partnerområde. Hur gör jag för att inte hamna på just den skolan?

Meddela detta i god tid till din VFU-samordnare så du inte blir placerad just där.  

Jag har fått min VFU-plats och ska snart ut på VFU, men är inte nöjd med platsen. Går det att få en ny VFU-plats?

Vänd dig till din VFU-samordnare, och ange skälen till varför du är missnöjd. Samordnaren, i dialog med utbildningsledare VFU gör en bedömning om de skäl som du anger är tillräckliga och utifrån det fattas ett beslut. Lång resväg brukar inte anses som tillräcklig anledning för att byta plats.  

Jag är missnöjd med min VFU-placering och en kompis är inte heller nöjd. Vi kan väl byta placeringar med varandra?

Nej, det är inte möjligt att byta VFU-platser med varandra. 

Jag skulle vilja göra min VFU utomlands, kan jag det?

Ja, när du läser VFU III eller IV (beroende på inriktning) har du möjlighet att göra VFU utomlands. Var ute i god tid, läs informationen som finns på webben och hör av dig till VFU-koordinatorn eller utbildningsledare VFU terminen året innan du skulle vilja göra VFU utomlands.

Får man ersättning för resekostnader?

Nej, ingen ersättning utgår från HLK.

Cookieinställningar