Mötesplats Social Innovation (MSI) är en nationell kunskapsnod för social innovation och socialt entreprenörskap. Arbetet drivs i tätt samarbete mellan akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer och i dagsläget är sex lärosäten med i satsningen: Malmö universitet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Örebro universitet, Högskolan i Borås och Jönköping University.

Mötesplats Social Innovation på Jönköping University är fackhögskoleövergripande och har sin placering på Jönköping Academy.

Loggor

Vad är en social innovation?

”Social innovations are new ideas that meet social needs, create social relationships, and form new collaborations. These innovations can be products, services, or models addressing unmet needs more effectively.”

EU-kommissionens innovations- och tillväxtstrategi

Det kan kännas svårt att definiera begreppet men det gör också begreppet vidare, öppnar för fler möjligheter och man riskerar inte att genom en snäv definition missa idéer och nytänkande som kan föra samhället framåt. Vi är ofta mer vana att tänka på innovationer som något som har med teknik att göra. Men att skilja på tekniska och sociala innovationer kan vara riskabelt.

– Det vi många gånger ser som tekniska innovationer är också en social innovation, säger Sara Dahlin, projektledare för MSI på Jönköping University. Hon tar tvättmaskinen som exempel. Den skapade nya möjligheter för kvinnan i familjen, vilket också gör den till en social innovation.

Sociala innovationer handlar om lösningar som bidrar till att flera människor får det bättre, på samhällsnivå. Det behöver inte heller vara en ny uppfinning, men den kan användas till ett nytt problem, i en ny situation. Något som gör att vi inte trampar på i samma gamla fotspår.

Det arrangeras olika typer av aktiviteter kring sociala innovationer vid Jönköping University, för forskare såväl som allmänhet.


Digitalt seminarium 5/12 kl. 15.00-16.00
JU:s arbete med sociala innovationer – nya sätt att lösa samhällsutmaningar
Sara Dahlin och Sofie Rotstedt berättar om Mötesplats Social Innovation vid JU.
Helena Kilander, forskare på JA berättar om ett nytt arbetssätt för att samskapa hjälp, stöd och vård vid sexuellt våld i Jönköpings län.
Duncan Levinsohn, forskare på Internationella Handelshögskolan delar tankar om social innovation inom den privata sektorn - från Corporate Social Responsibility till Corporate Social Innovation.
Jesper Boesen, samverkanschef och forskningsmiljöledare vid HLK berättar om erfarenheter från ett nyligen avslutat EU-projekt om Open Schooling.

Välkommen - ingen anmälan behövs, bara att klicka på länken här >
https://ju-se.zoom.us/j/61508363628

Ett annat exempel på mötesplats är webinariet Samhällsnyttiga samtal som genomfördes i oktober 2022. Här möttes entreprenör, beslutsfattare, intraprenör och eldsjälar som tillsammans vill utveckla länet vi bor i. Social innovation är nyckeln för att lösa länets samhällsutmaningar. Men hur kommer vi bortom stuprör och projekt? Vad behöver göras för att sociala innovationer ska resultera i etablerade och hållbara lösningar? Hur kan du bidra i din roll? Ta del av inspirerande exempel på människor som gått samman för att göra skillnad. 

Se sändningen i efterhand > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsnyttiga samtal bidrar till tvärsektoriella mötesplatser, samverkan och samlärande. Webinariet arrangeras av Forum social hållbarhet, Mötesplats social innovation, Regional utveckling Region Jönköpings län och Coompanion Jönköpings län/Jönköping International Business School genom projektet SIRU 2.0.

Webinariet Samhällsnyttiga samtal

Mötesplats Social Innovation - nationell hemsida

https://socialinnovation.se/

Följ MSI i sociala medier!

Projektledare för MSI - Jönköping University

Kommunikatör för MSI - Jönköping University