Att vara partnerföretag ger dig en nära och givande kontakt med engagerade studenter.

Som student kan det ibland vara svårt att se i vilket sammanhang man kan ha nytta av all teoretisk kunskap. Tillsammans med partnerföretagen vill vi hjälpa studenterna att få en uppfattning om hur de teoretiska frågeställningarna omsätts i praktiken ute i arbetslivet.

Fadderföretagsverksamhet har funnits på Jönköping University sedan 1994. Jönköping International Business School var faktiskt först i Sverige med att låta sina studenter få praktisk erfarenhet på det här sättet. Idén har sedan dess spridit sig till många svenska universitet och högskolor.

Vad är nyttan för er?

Genom att ta hjälp av studenter som har nya perspektiv och infallsvinklar kan ditt företag eller din organisation få ovärderlig hjälp i ert utvecklingsarbete. Ni får också chansen att locka till er kompetent arbetskraft, som ni har god kontakt med långt innan en eventuell anställning.

Studenterna kan föreslå lösningar på specifika problem. I flera fall har våra studenter fått gehör för sina förslag på åtgärder och också fått förverkliga dem på sitt partnerföretag. Studenterna kan också få idéer till examensarbeten som kan vara till nytta för er.

Ni får en unik inblick i högskolans verksamhet, till exempel genom våra öppna föreläsningar och vårt nyhetsbrev. När vi utvecklar våra utbildningsprogram tar vi hänsyn till arbetsmarknadens behov – och vår kanal till arbetsmarknaden går bland annat via partnerföretagen.

Att vara partnerföretag innebär också att företagets namn blir känt bland studenter och personal; ett billigt och enkelt sätt att marknadsföra sig.

Hur fungerar det?

Ni väljer vilket utbildningsprogram eller vilka kurser ni vill samarbeta med och får chansen att träffa dessa studenter under deras utbildning. En studentgrupp består av 3-5 studenter, och företaget och studentgruppen följs åt genom projekt knutna till olika kurser under en eller flera kurser.

Intresserad av att bli partnerföretag?

Kontakta oss!