Yrkeshögskolan vid JU finns till för att kompetensförsörja företagen i och runt Jönköpingsregionen.

Det finns många sätt för dig att engagera dig i en Yh-utbildning, alla ger dig chansen att träffa studerande under utbildningen.

 • LIA (Lärande i arbete, praktik)
 • Studiebesök
 • Gästföreläsning
 • Examensarbete
 • Ledningsgrupp

Ta fram skräddarsydd kompetens för din verksamhet

De som engagerar sig i en Yh-utbildning har lättare att rekrytera kompetens från utbildningen. Att ta emot en studerande på LIA, att sitta utbildningens ledningsgrupp eller att bidra direkt med studiebesök eller gästföreläsning är ett sätt att marknadsföra ditt företag för de studerande som snart ska söka jobb. Men det är även ett sätt för dig att lära känna de studerande, och på så sätt kunna göra smartare rekryteringar.


Bidra till branschens utveckling

En Yh-utbildning tas fram och genomförs utifrån det anställande arbetslivets kompetensbehov. Genom ditt engagemang kan du vara med att ta fram utbildningar anpassade till den kompetens ditt företag efterfrågar. En Yh-utbildning är en perfekt arena för företag inom samma bransch att mötas på neutral mark, för att diskutera branschens utveckling i stort, men även få inspel från varandra. Det är en plattform för ökat samarbete där samarbete är möjligt, och många ledningsgruppsmöten sker ute hos företag, med inspirerande rundturer och erfarenhetsutbyten.

På JU finns Yh-utbildningar inom följande områden:

 • Teknik och tillverkning
 • Lager och logistik
 • Data/IT
 • Samhällsbyggnad och byggteknik
 • Administration
 • Hälso- och sjukvård


För att se alla utbildningar, gå till listningen här!

Om ditt företag eller din bransch är i stort behov av en specifik yrkesroll kan du som företagsrepresentant vara med vid framtagningen av nya utbildningar. Ansökningar om nya utbildningar lämnas in i juni varje år och beslutas sedan i januari för start nästkommande höst. Nya utbildningar måste utgå från en stor efterfrågan hos arbetslivet, och branschen förväntas vara aktiv i att ställa krav på innehåll och upplägg, samt att formulera kompetensbehov för yrkesrollen.

 

Om ditt företag vill bidra till skapandet av nya utbildningar, kontakta yh@ju.se eller respektive fackhögskolas representant.

Varje Yh-utbildning styrs av en ledningsgrupp, där majoriteten av ledamöterna ska vara representanter från det berörda arbetslivet. Ledningsgruppen är utbildningens högsta beslutande organ, vilket innebär att en Yh-utbildning direkt ägs av branschen.


Att sitta i en utbildnings ledningsgrupp innebär att:

 • Besluta om innehåll och upplägg för utbildningen
 • Besluta om antagning av sökande
 • Utfärda examinationen för de som har klarat utbildningen
 • Ansvara för att utbildningen kvalitetssäkras och fatta beslut om åtgärder


Att sitta i en ledningsgrupp tar inte upp mycket av din tid, men du bidrar direkt till att utbildningen bedrivs utifrån branschens kompetensbehov och krav på yrkesrollen. Ledningsgruppen träffas fyra gånger per år, och har utöver det några enstaka Per Capsulam-möten.

Alla utbildningar innehåller minst 25% praktik. Här får de studerande praktiskt lära sig yrkesrollen, och företagen får möjlighet att forma framtida medarbetare. Under LIA förser företaget den studerande med handledning, och alla handledare erbjuds utbildning och stöd för hur man handleder studerande.


Utbildningarna avslutas ofta med ett examensarbete (exjobb) i ett skarpt projekt på ett företag, som utvecklar både den studerande och företaget. Här kan du som företag beställa ett utrednings- eller förbättringsarbete som kan appliceras direkt på företagets verksamhet.

Dela med dig av företagets kunskaper, och påverka utbildningens innehåll. Genom att vara synlig i utbildningen ökar du dessutom möjligheten att rekrytera rätt personer. Du får visa hur ni arbetar på just ditt företag, introducera era tekniska lösningar och arbetssätt, samt direkt bidra till den kunskap som du tycker att studerande bör besitta efter utbildningen.

Mer information?

Kontakta yh@ju.se eller respektive fackhögskolas Yh-ansvarig nedan.

Samverka med JTH