Här hittar du information om hur du anmäler dig till kurser och program vid Jönköping University.

Webbanmälan

Anmälningar till utbildningar och kurser gör du enklast via webbplatsen antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. All information som rör anmälan och antagning finns där. Du kan även följa din anmälan, läsa kontrollbesked och antagningsbesked.

Anmälan i brevform

Om du inte kan använda webben för att anmäla dig, kan du skriva ett brev och skicka till Antagningsservice. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om bedömning av reell kompetens

Gör en anmälan för bedömning av reell kompetens på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll koll hela perioden

När du anmält dig behöver du kolla upp om du ska ladda upp något betyg eller göra något annat. Du följer din anmälan på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Antagning.se beskriver alla steg i processen

Yh-program 

Mer information och ansökan.

Vissa kurser/program blir inte fullsatta. Det finns därför möjlighet att ställa sig i reservkö genom en sen anmälan.

Sen anmälan till kurser/program

Efter sista anmälningsdag kan du göra en sen anmälan till kurser och program som har en Lägg till-knapp på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillvägagångssätt för sen anmälan

Sen anmälan kan göras på två olika sätt:

1. Via webben

Webbanmälan görs via antagning.se
Kurser som är öppna för sen anmälan anges som "öppen för sen anmälan" och har en "Välj"-knapp. Observera att när du anmäler dig efter sista anmälningsdag behandlas behöriga sökande efter det datum då anmälan mottagits.

Om du är behörig kommer du att hamna i urvalsgrupp SA/EA. Först efter att alla behöriga sökande i övriga urvalsgrupper har erbjudits plats börjar antagningen av sökande i SA/EA-gruppen. Ett lågt reservnummer i urvalsgrupp SA/EA behöver alltså inte innebära att du kommer att erbjudas en plats.

2. I brevform

Anmälan i brevform gäller bland annat dig som har skyddade personuppgifter eller av någon annan anledning inte kan anmäla dig via antagning.se. 

Du läsa mer om hur du anmäler dig i brevform via den här länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

För dig som har tidigare studier som kan tillgodoräknas inom ett program har möjlighet att söka till senare del av program.För mer information, kontakta studievägledare på respektive fackhögskola.

Antagning till senare del av program på JIBS

För att vara behörig sökande till våra Bachelorprogram samt Civilekonomprogrammet behöver du minst 60 hp som kan tillgodoräknas i programmet. För att vara behörig sökande till våra Masterprogram (2-åriga) behöver du minst 30 hp som kan tillgodoräknas i programmet. Sista ansökningsdag för är 20 april för höstterminen och 15 november för vårterminen. 

Ansökningsblankett Pdf, 31.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka ansökningsblankett till:
Högskoleservice
Registrator JIBS
Box 1026
551 11 Jönköping

Ansök till år 4 av Civilekonomprogrammet

Villkoret är att du är behörig och har tillräckligt meritvärde för att bli antagen till Civilekonomprogrammet samt att det finns vakant plats på programmet. Under det fjärde året specialiserar du dig ytterligare. Du väljer mellan sex inriktningar inom nationalekonomi eller företagsekonomi som samtliga är nära knutna den forskning som bedrivs vid Jönköping International Business School. 

  • Nationalekonomi (Economics)
    För att anses behörig till år 4 skall minst 150 hp (varav 60 hp i nationalekonomi) samt 6 hp på G2F-nivå samt 15 hp i statistik vara avklarade.
  • Företagsekonomi (Accounting, Management, Marketing, Finance, Entrepreneurship)
  • För att anses behörig till år 4 skall minst 150 hp (varav 60 hp i företagsekonomi) samt 6 hp på G2F-nivå inom vald fördjupning vara avklarade.

Observera att beroende på dina tidigare studier så kan det komma att ta mer än två terminer i anspråk att nå en Civilekonomexamen samt att programmet bedrivs i huvudsak på engelska. Se gärna utbildningsplan för mer information om programmets kurser.

Skicka ansökningsblankett till:
Högskoleservice
Registrator JIBS
Box 1026
551 11 Jönköping

Sista ansöknings datum är 20 april

Kontakt

Har du frågor kring anmälan, kontakta Antagningen:

Email: antagning@ju.se
Telefon: 036-10 10 50 | tisdag & onsdag, 13.00 - 14.00 | torsdag & fredag - 10.00 - 11.00