Studentkåren jobbar med både små och stora saker för att göra din vardag som student bättre och för att du ska få en så bra utbildning som möjligt.

Två kvinnor är påväg att parkera sina cyklar på campus

Studentkårens huvudsyfte är att se till att din utbildning håller hög standard. Det är grundläggande att du har tillgång till dina rättigheter, skyldigheter och vilka regler som gäller vid högskolan.

Studentkåren arrangerar en rad olika aktiviteter under året. Det finns många studentföreningar med olika inriktningar att engagera sig i. Hållbarhetsarbete, teater, mänskliga rättigheter, e-sport, idrott eller utrikespolitik är bara några exempel. Via kåren och studentföreningar hittar du likasinnade.

Studentkåren jobbar bland annat med:

Obligatoriskt medlemskap

För att få en aktiv studentkår och ett starkt studentinflytande har Jönköping University valt att ha ett obligatoriskt medlemskap för alla studenter som är registrerade på en kurs eller ett program vid Jönköping University. Tack vare det har Jönköping University en stark studentkår som erbjuder service och aktiviteter för dig som student.