Högskoleprovet

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som har betydelse för förmågan att klara av högskolestudier. Det ges normalt två provtillfällen per år; en gång på hösten och en gång på våren.  

Vårens (2021) högskoleprov äger rum den 13 mars och den 8 maj.

Deltagarna får endast skriva ett av proven och anmälan är gemensam till båda provtillfällena. UHR gör fördelningen av deltagare till respektive prov.

Antalet deltagare är 35 000 per provtillfälle, vilket innebär totalt 70 000 skrivande. För att få skriva provet i vår ska man vara 19 år eller äldre. De som fyller 19 år under 2021 får också anmäla sig, samt yngre personer som påbörjat gymnasiet före 16 års ålder och går sista terminen på gymnasiet i vår eller har avslutat sin gymnasieutbildning.

För ytterligare info:

Du anmäler dig direkt online på hogskoleprov.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har frågor/problem kring din anmälan använd kontaktformuläret på hogskoleprov.nu eller kontakta Emma Gullberg 036- 10 11 60 eller Anna Oliw 036-10 12 35.

Du kan också kontakta oss via e-post: hp@ju.se

OBS! Det går inte att göra en sen anmälan till högskoleprovet.

Antalet platser är begränsade hos varje provanordnare.

Varje provort har också begränsningar. Du kan därför bli placerad på en annan provort än den du har valt.

Du är anmäld först när du betalt avgiften på 450 kr.

Om du återtar din anmälan eller av någon anledning, oavsett vilken, uteblir från provet kan du inte få tillbaka anmälningsavgiften. Den kan heller inte överföras till nästa provtillfälle eller till någon annan person.

Information

Information om högskoleprovet hittar du på studera.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kallelse

Du får en kallelse via e-post drygt en vecka innan provet äger rum. Där står bland annat i vilken lokal du ska göra provet. Kontrollera även din "skräppost". Kontakta oss om du inte fått kallelsen en vecka före provdagen. Du får kallelsen till den e-postadress du angett i anmälan till provet. Provet ges i flera lokaler på Jönköping University.

Legitimation

Glöm inte att se till att du har giltig legitimation med dig vid provtillfället. 

Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet att göra ett anpassat högskoleprov. Läs mer om högskoleprovet för dig med funktionsnedsättning via denna länk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anpassat prov i Jönköpings län erbjuds endast i Jönköping.

Regeringen beslutade den 6 augusti 2020 att förlänga giltighetstiden på högskoleprovet från 5 år till 8 år.

Ett resultat från högskoleprovet är från den 10 september 2020 giltigt i 8 år (till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället). Det kommer vara ditt bästa provresultat från de senaste åtta åren som gäller när du söker till högskolan.

Den längre giltighetstiden hinner inte användas till HT 2020, eftersom den börjar gälla först efter att terminen har börjat.

Förlängd giltighetstid från 10 september 2020

Giltighetstid på högskoleprov

Högskoleprov gjort tidigast:

 Gäller för anmälan till:

Vt 2015 

Ht 2023

Ht 2015

Vt 2024

Vt 2016 

Ht 2024

Ht 2016 

Vt 2025

Vt 2017 

Ht 2025

Ht 2017 

Vt 2026

Vt 2018

Ht 2026


Läs mer om beslutet att förlänga giltighetstiden på regeringens webbplats via den här länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor kring högskoleprovet, kontakta ansvariga för högskoleprovet vid Jönköping University:

Email: hp@ju.se

Provresultatet är giltigt i fem år. Om man gör provet flera gånger är det alltid det bästa (giltiga) resultatet som används vid urvalet till högskolan. För de flesta högskoleutbildningar överförs resultatet av högskoleprovet automatiskt till din anmälan. Har du inte svenskt personnummer ska du notera det svarshäftesnummer du har under provet.

Sidan uppdaterad