Målet med breddad rekrytering är att studentsammansättningen ska spegla det omgivande samhället. Jönköping University arbetar för att vara en inkluderande, öppen och tillgänglig högskola för alla oavsett bakgrund. Viktiga verktyg i arbetet är validering av reell kompetens både vad det gäller behörighet och tillgodoräknande men även möjlighet att använda särskilt urval vid antagning.

Inkludering och mångfald skapar en kreativ och inspirerande akademisk miljö. Jönköping University är medlem i Include som är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering.

Validering och reell kompetens

Tidigare studier eller yrkeserfarenhet kan ge behörighet till Jönköping Universitys utbildningar eller förkorta en påbörjad utbildning. Detta görs genom validering.

Har man redan en avslutad akademisk utbildning från utlandet kan man få den bedömd av Universitets- och högskolerådet. Man kan även få ett erkännande av sin avslutade utbildning om man saknar fullständig dokumentation.

Läs mer om validering