Per Risberg Stipendiet uppgår till 30 000 kr och delades för första gången ut på JU:s Akademiska Högtid den 12 oktober 2019 i samband med Jönköping Universitys 25-årsjubileum. Det kommer att delas ut årligen under fem år efter samråd med Jönköping University och Handelskammaren i Jönköping län.

Anders Melander, JIBS

Anders Melander, JIBS

Stipendiet Per Risberg Memorial Fund tilldelas någon som utmärker sig inom entreprenörsskap och samarbetsarbete med Jönköpingsregionen.

Anders Melander blev den första mottagaren av stipendiet till Per Risbergs minne, motiverat av visat stort engagemang gällande samverkan mellan Jönköping University (JU) och näringslivet i Jönköpingsregionen.

Anders Melander, docent på Jönköping International Business School (JIBS), har varit anställd på JU sedan 1995. Motiveringen till att han nu utsetts till den förste stipendiaten lyder:

Anders har sedan Jönköping Universitys (JU) bildande oförtrutet och i sann entreprenöranda valt att driva frågan om samarbete med företag och andra aktörer i regionen. Värdet av detta kontaktuppbyggande har varit mycket stort både för företagen och för studenterna som blivande anställda. Det har bidragit starkt till att förankra JU i regionen.

Anders har också i samma anda initierat och deltagit i projekt med regionens företag. I det arbetet har han tagit tillvara kunskap från hela JU genom att involvera både kollegor vid den egna fackhögskolan och från övriga fackhögskolor.

Anders är en verklig entreprenör när det gäller att motivera och driva andra i samarbetsriktningen.

– Det känns roligt och väldigt hedrande att få ta emot detta stipendium. Jag är speciellt glad eftersom jag högaktar de tankar och idéer som Per Risberg drev som vd för Saab Combitech och som stiftelseordförande för JU. Hans tankar kring entreprenörskap som en drivkraft, även i befintliga företag, är idag mer aktuella än någonsin, säger Anders Melander.