Stiftelsestyrelsen är Jönköping Universitys högsta beslutande organ. Styrelsen är utsedd av regeringen från 1 maj 2022 till och med 30 april 2025.

Riksdagsledamot Annie Lööf (ledamot 2011-01-27—2013-04-30)

Ledamöter i styrelsen

 • Porträtt på Anders Danielsson

  Anders Danielsson

  Ordförande stiftelsestyrelsen Jönköping University
  Visa mer

  Anders Danielsson var landshövding i Västra Götalands län mellan september 2017 och november 2021. Danielsson har tidigare bland annat varit generaldirektör för Säkerhetspolisen, generaldirektör för Migrationsverket, generalsekreterare för Svenska Röda Korset samt länspolismästare vid Polismyndigheten i Skåne län. Danielsson är tingsmeriterad jurist.

 • Porträtt på Søren E. Frandsen

  Søren E. Frandsen

  Vice ordförande stiftelsestyrelsen Jönköping University
  Visa mer

  Søren E. Frandsen är chef för forsknings- och innovationsorganisationen vid Syddansk universitet (SDU). Han är också styrelseordförande på Science Ventures Denmark. Han har tidigare haft tjänsten som Prorektor vid Aarhus universitet.

 • Porträtt Agneta Marell

  Måns Svensson

  Rektor vid Jönköping University
  Visa mer

  Måns Svensson är professor i rättssociologi och har varit rektor vid Jönköping University sedan 1 april 2024.

 • Porträtt Linda Fransson

  Linda Fransson

  VD
  Gnosjö Automatsvarvning AB
  Visa mer

  Linda Fransson är vd för familjeföretaget Gnosjö Automatsvarvning AB sedan 2012, hon var sedan tidigare delägare i företaget och har haft flera ledande befattningar. Linda Fransson har en teknologie kandidatexamen, inriktning Maskinteknik, från Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

 • Porträtt Mats Eriksson

  Mats Eriksson

  Professor i omvårdnadsvetenskap
  Örebro universitet
  Visa mer

  Mats Eriksson är professor i omvårdnadsvetenskap på institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet och specialistsjuksköterska i intensivvård. Han är ledare för forskningsmiljön FAMN (Barnet, familjen, vården och samhället) samt leder forskargruppen (PEARL (Pain in Early Life).

  Mats Eriksson är medlem i International Association for the Study of Pain - Special Interest Group on Pain in Childhood samt vetenskaplig rådgivare i European Foundation for the Care of Newborn Infants.

 • Karin Hellerstedt

  Lärarrepresentant
  Jönköping University
  Visa mer

  Karin Hellerstedt är lärarrepresentant i stiftelsestyrelsen vid Jönköping University. Karin Hellerstedt är biträdande professor i företagsekonomi och arbetar på Jönköping International Business School vid Jönköping University.

   

 • Porträtt Maria Jarl

  Maria Jarl

  Universitetslektor
  Göteborgs universitet
  Visa mer

  Maria Jarl är sedan 2012 universitetslektor i utbildningsvetenskap, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Maria Jarl doktorerade 2004 i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och har bl a tidigare arbetat som forskarassistent 2007–2010 vid statsvetenskapliga institutionen där. Maria Jarl har haft ett stort antal ledningsuppdrag bl a som ordförande i det nationella Lärarutbildningskonventet och lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet, ledamot i SUHFs expertgrupp för lärarutbildning, samt flera granskningsuppdrag rörande kvalitet i utbildning.

 • Porträtt Linda Fransson

  Johan Simonsson

  Director of Research & Development Warehouse
  Toyota Material Handling
  Visa mer

  Johan Simonsson är Director of Research & Development Warehouse på Toyota Material Handling och har tidigare haft flera ledande positioner inom Husqvarna Group, AB Volvo och Scania.
  Johan har en teknologie doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och disputerade med ett avhandlingsarbete inom Business Model Innovation and Platforms in Digital Servitization. Han har även en Master of Science i eBusiness Systems and Technologies från Golden Gate University, Kalifornien.

 • Porträtt Linda Fransson

  Annie Lööf

  Egenföretagare
  Visa mer

  Annie Lööf har varit partiledare och styrelseordförande för Centerpartiet 2011–2023, Sveriges näringsminister och departementschef 2011–2014 samt riksdagsledamot för Jönköpings län 2006–2023. Idag är hon verksam som egenföretagare där hon främst arbetar med rådgivning och föreläsningar samt har uppdrag i styrelserna för GreenIron AB, byWit AB och Astrid Lindgrens Vimmerby AB. Annie har en jur.kand.-examen från Lunds universitet med specialiserad inriktning på straff- och processrätt.
  Annie har tidigare varit styrelseledamot i stiftelsestyrelsen 2010–2011, men behövde avsluta uppdraget när hon blev näringsminister.

 • Ingrid Olsson

  Vice ordförande
  Jönköpings Studentkår
  Visa mer

  Ingrid Olsson är vice ordförande i Jönköpings Studentkår.

Adjungerade ledamöter

 • Porträtt Linda Fransson

  Salem Seifeddine

  Prorektor
  Jönköping University
  Visa mer

  Salem Seifeddine är prorektor vid Jönköping University. Salem är professor i material och tillverkning.

 • Porträtt Linda Fransson

  Mikael Palmgren

  Ordförande
  Saco-S
  Visa mer

  Mikael Palmgren är ordförande för Saco-S vid Jönköping University. Mikael är universitetsadjunkt i matematik vid avdelningen för matematik, fysik och kemi på Tekniska Högskolan vid Jönköping University

 • Porträtt Linda Fransson

  Eva Gipperth

  Högskoledirektör
  Visa mer

  Eva Gipperth är högskoledirektör vid Jönköping University.

 • Amanda Rothén

  Sekreterare i stiftelsestyrelsen
  Jönköping University
  Visa mer

  Amanda Rothén är ledningssamordnare på planeringsavdelningen på Högskoleservice vid Jönköping University och sekreterare i stiftelsestyrelsen.