Stiftelsestyrelsen är Jönköping Universitys högsta beslutande organ. Styrelsen är utsedd av regeringen från 1 maj 2022 till och med 30 april 2025.

Riksdagsledamot Annie Lööf (ledamot 2011-01-27—2013-04-30)

Ledamöter i styrelsen

 • Porträtt på Anders Danielsson

  Anders Danielsson

  Ordförande stiftelsestyrelsen Jönköping University
  Visa mer

  Anders Danielsson var landshövding i Västra Götalands län mellan september 2017 och november 2021. Danielsson har tidigare bland annat varit generaldirektör för Säkerhetspolisen, generaldirektör för Migrationsverket, generalsekreterare för Svenska Röda Korset samt länspolismästare vid Polismyndigheten i Skåne län. Danielsson är tingsmeriterad jurist.

 • Porträtt på Søren E. Frandsen

  Søren E. Frandsen

  Vice ordförande stiftelsestyrelsen Jönköping University
  Visa mer

  Søren E. Frandsen är chef för forsknings- och innovationsorganisationen vid Syddansk universitet (SDU). Han är också styrelseordförande på Science Ventures Denmark. Han har tidigare haft tjänsten som Prorektor vid Aarhus universitet.

 • Porträtt Agneta Marell

  Agneta Marell

  Rektor vid Jönköping University
  Visa mer

  Agneta Marell är professor i företagsekonomi, och har varit rektor vid Jönköping University sedan 2017.

 • Porträtt Linda Fransson

  Linda Fransson

  VD
  Gnosjö Automatsvarvning AB
  Visa mer

  Linda Fransson är vd för familjeföretaget Gnosjö Automatsvarvning AB sedan 2012, hon var sedan tidigare delägare i företaget och har haft flera ledande befattningar. Linda Fransson har en teknologie kandidatexamen, inriktning Maskinteknik, från Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

 • Porträtt Mats Eriksson

  Mats Eriksson

  Professor i omvårdnadsvetenskap
  Örebro universitet
  Visa mer

  Mats Eriksson är professor i omvårdnadsvetenskap på institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet och specialistsjuksköterska i intensivvård. Han är ledare för forskningsmiljön FAMN (Barnet, familjen, vården och samhället) samt leder forskargruppen (PEARL (Pain in Early Life).

  Mats Eriksson är medlem i International Association for the Study of Pain - Special Interest Group on Pain in Childhood samt vetenskaplig rådgivare i European Foundation for the Care of Newborn Infants.

 • Porträtt Madelene Sandström

  Madelene Sandström

  Ek lic. och forskare
  Visa mer

  Madelene Sandström innehar licentiatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

  Madelene Sandström var vd för KK-stiftelsen 2009–2018. Tidigare har hon varit vice generaldirektör för VINNOVA (2001–2003) och generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut (2003–2009).

  Ledamot i ett antal olika akademier, styrelser och beredningar inom forskning och utbildning.

 • Porträtt Maria Jarl

  Maria Jarl

  Universitetslektor
  Göteborgs universitet
  Visa mer

  Maria Jarl är sedan 2012 universitetslektor i utbildningsvetenskap, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Maria Jarl doktorerade 2004 i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och har bl a tidigare arbetat som forskarassistent 2007–2010 vid statsvetenskapliga institutionen där. Maria Jarl har haft ett stort antal ledningsuppdrag bl a som ordförande i det nationella Lärarutbildningskonventet och lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet, ledamot i SUHFs expertgrupp för lärarutbildning, samt flera granskningsuppdrag rörande kvalitet i utbildning.

 • Karin Hellerstedt

  Lärarrepresentant
  Jönköping University
  Visa mer

  Karin Hellerstedt är lärarrepresentant i stiftelsestyrelsen vid Jönköping University. Karin Hellerstedt är biträdande professor i företagsekonomi och arbetar på Jönköping International Business School vid Jönköping University.

   

 • Ingrid Olsson

  Vice ordförande
  Jönköpings Studentkår
  Visa mer

  Ingrid Olsson är vice ordförande i Jönköpings Studentkår.

Adjungerade ledamöter

 • Porträtt Linda Fransson

  Salem Seifeddine

  Prorektor
  Jönköping University
  Visa mer

  Salem Seifeddine är prorektor vid Jönköping University. Salem är professor i material och tillverkning.

 • Porträtt Linda Fransson

  Mikael Palmgren

  Ordförande
  Saco-S
  Visa mer

  Mikael Palmgren är ordförande för Saco-S vid Jönköping University. Mikael är universitetsadjunkt i matematik vid avdelningen för matematik, fysik och kemi på Tekniska Högskolan vid Jönköping University

 • Porträtt Linda Fransson

  Eva Gipperth

  Högskoledirektör
  Visa mer

  Eva Gipperth är högskoledirektör vid Jönköping University.

 • Porträtt Linda Fransson

  Tomas Björk

  Sekreterare i stiftelsestyrelsen
  Visa mer

  Tomas Björk är chef på planeringsavdelningen på Högskoleservice vid Jönköping University.