Rektor har det övergripande ansvaret för lärosätet och tillsätts av stiftelsens styrelse. Till stöd har rektor ett kansli och högskolans ledningsgrupp.

Rektor och rektors kansli

Agneta Marell, rektor
Mats Jackson, prorektor
Lucia Naldi, vicerektor forskning
Robert Gunnarsson, vicerektor utbildning
Nerrolyn Ramstrand, rektorsråd för internationalisering
Adam Gustafsson, ekonomidirektör
Emma Carlström, högskolejurist
Ingrid Estrada-Magnusson, HR-direktör
Tomas Björk, kanslichef
Anders Jonzon, kommunikationsdirektör
Linda Olsson, rådgivare forskningsmedel
Pernilla Nedar, ekonomisk rådgivare forskningsmedel
Danielle Tärnhamn, rektors sekreterare
Niklas Sjöstrand, administratör

Högskolans ledningsgrupp

För beredning av högskolegemensamma frågor och som förankring av förslag som rektor eller stiftelsestyrelsen ska fatta finns en ledningsgrupp som möts varannan vecka. I ledningsgruppen ingår samtliga vd:ar för fackhögskolorna, vd för Högskoleservice och Jönköping University Enterprise samt Studentkårens ordförande.

Agneta Marell, rektor
Mats Jackson, prorektor
Anders Jonzon, kommunikationsdirektör (sekreterare)
Marie Ernsth-Bravell, vd Hälsohögskolan 
Marie Öhman, vd Högskolan för lärande och kommunikation
Ingrid Wadskog, vd Tekniska Högskolan
Jerker Moodysson, vd Jönköping International Business School
Eva Gipperth, vd Högskoleservice 
Johan Palsgård, vd Jönköping University Enterprise
Ordförande Jönköpings Studentkår