Ledningsgruppen består av vd, verksamhetsstrateg, avdelningschefer, och vd-sekreterare. 

Interim vd

Ann Fust

ann.fust@ju.se

Verksamhetsstrateg

Bibliotek

Campusservice

Ekonomi

HR

Internationella kontoret, tf. avd. chef

IT-service, tf. avd. chef

Kommunikation, tf. avd. chef

Planering

Studentstöd och service

Studieadministration