Ledningsgruppen består av vd, verksamhetsstrateg, avdelningschefer, och vd-sekreterare. 

Bibliotek och tf. vd Högskoleservice

Campusservice

Ekonomi

HR

Internationella kontoret

IT-service

Kommunikation

Planering

Studentstöd och service

Studieadministration