Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av vd, verksamhetsstrateg, avdelningschefer, och vd-sekreterare. 

Vd

Verksamhetsstrateg

Bibliotek

Campusservice

Ekonomi

HR

Internationella kontoret

IT-service

Kommunikation

Planering

Studentstöd och service

Studieadministration

Sidan uppdaterad