2019

I maj 2019 invigdes en ny byggnad på campus, Hus K, med plats för Högskoleservice och administration på de övre våningarna. På entréplan finns en tentamenssal med 175 platser utrustade med datorer samt en mindre tentamenssal med plats för 12 studenter med särskilda behov.

2013

Jönköping Universitys nya friskvårdsanläggning Campus Arena innehållande multifunktionshall, allaktivitetslokal och gymanläggning intill Hälsohögskolan invigs i november 2013.

2004

Lokaler för rektor, rektors kansli och Högskoleservice, den s.k. "5:e vingen".
Yta: 3.000 kvadratmeter
Kostnad: 58 miljoner kr
Beställare: Högskolefastigheter i Jönköping AB
Arkitekt: White Arkitekter AB
Generalentreprenör: Peab

2003

Renovering av konferensanläggningen Mariedal.

2002 - 2007

Renovering av Hälsohögskolan. Hälsohögskolans byggnad stod färdig i mitten av 1960-talet, men det var först i januari 2002 som Hälsohögskolan organisatoriskt införlivades i Högskolan i Jönköping.

2002

Studenternas Hus — lokaler för Studentkåren och studerandeenheten.

Yta: 2.000 kvadratmeter
Kostnad: 23 miljoner kr
Beställare: Högskolefastigheter i Jönköping AB
Arkitekt: White Arkitekter i Göteborg
Generalentreprenör: Peab

2001

Jönköpings kommun startade en Science Park i ett kvarter intill högskoleområdet.
Tillbyggnad av Ingenjörshögskolan (bytte namn 2007-01-01 till Tekniska Högskolan).

Yta: 6.000 kvadratmeter
Kostnad: 64 miljoner kr
Beställare: Högskolefastigheter i Jönköping AB
Arkitekt: White Arkitekter i Göteborg
Generalentreprenör: NCC

2000

Lokaler för Högskolan för lärande och kommunikation

Yta: 20.000 kvadratmeter
Kostnad: 273 miljoner kr
Beställare: Högskolefastigheter i Jönköping AB
Arkitekter: Erséus, Frenning & Sjögren AB Göteborg.
Generalentreprenör: NCC

1997 - 1998

Lokaler för: Biblioteket, Ingenjörshögskolan (bytte namn 2007-01-01 till Tekniska Högskolan), Internationella Handelshögskolan och Högskoleservice

Yta: 30.000 kvadratmeter
Kostnad: 350 miljoner
Beställare: Högskolefastigheter i Jönköping AB
Arkitekt: White Arkitekter, Göteborg
Totalentreprenör: Skanska Sydöst