Pressmeddelanden

  • Många utsatta barn upptäcks inte av samhället

    En ny avhandling vid Hälsohögskolan på Jönköping University visar att många barn som far allvarligt illa inte kommer till den sociala barnvårdens kännedom. Trots att Sverige och många andra länder har åtagit sig att skydda barn genom Barnkonventionen, visar forskningen att systemet har stora brister.
  • Kassaregister blev kassa register

    En studie från Jönköping University visar att obligatoriska kassaregister i svenska företag ledde till initial ökning av omsättningen, men effekten avtog över tid. Företagare tror att kraven minskade skattefusket, men vissa fortsatte att manipulera intäkterna. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för effektivare åtgärder mot ekonomisk brottslighet.
  • Transpersoner har lägre sysselsättning

    Transpersoner har lägre sysselsättning och ofta lägre arbetsinkomster än andra. Bland annat saknar tre av fem transpersoner jobb. Det visar en avhandling från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University. Avhandlingen visar hur sexuell läggning och könsidentitet påverkar karriärer, företagsöverlevnad och förmögenhetsmönster i Sverige.

Kontakt

Press

press@ju.se

Presstjänst

073- 910 17 53 

Jönköping University i sociala medier

Facebook

Twitter

Denna modul är inte konfigurerad än.

Vertikals – vår forskarblogg

Vertikals är Jönköping Universitys plattform för att göra forskningen mer synlig för en bred publik. Målet är att riva barriärerna mellan akademi och samhälle och ge möjlighet till en mer direkt dialog.