Drönarfoto av campus med Munksjön i förgrunden och Jönköping och Vättern i bakgrunden

Som en del i att upprätthålla en enhetlig och rättssäker hantering av ärenden om misstänkt vetenskaplig oredlighet vid Jönköping University finns Oredlighetsnämnden.