Foton i bildarkivet får användas fritt vid publicering om fotografens namn anges. Fotograf om inget annat anges är Patrik Svedberg.

Jönköping University

Vy från väster

Campus
Arena