Om foton och fotografer

Bilder från webbplatsen får inte användas utan tillåtelse från Jönköping University. Kontakta kommunikationsavdelningen för mer information.

Fotograf om inget annat anges: Patrik Svedberg

Sidan uppdaterad 2020-03-03