”En utbildning som avancerat och inspirerat mig som profession på riktigt”

Helena Bjurbäck har läst magisterprogrammet i gerontologi.

Helena Bjurbäck har läst magisterprogrammet i gerontologi.

Som äldreombudsman i Göteborg Stad valde Helena Bjurbäck att fördjupa sina kunskaper inom gerontologi med en masterexamen. Förutom djupare förståelse kring åldrandet lärde hon sig även navigera vetenskapligt i ämnet, vilket är till hjälp när hon gör omvärldsbevakningar.

Helena Bjurbäck är socionom i grunden och verksam på strategisk nivå som sakkunnig inom äldreområdet med särskilt fokus på levnadsförhållanden och livsvillkor ur ett mänskligt rättighetsperspektiv.

- Utbildningen har varit till nytta för mig som strateg, att omvärldsbevaka är snårigt och med magisterprogrammet tränades jag på många sätt i det hantverket, säger Helena.

Vidare tycker hon att det har varit en bra distansutbildning. De som studerat har haft olika ingångar vilket har berikat och hon har fått värdefulla kontakter som kommer bestå även efter utbildning.

- Du styr mycket av din tid, utbildningen har tydliga moduler där upplägg och förväntade krav koordineras bra. Lärarna ger av sin tid, är coachande och bjuder på varierade och inspirerande vägar till kunskapsinhämtning, säger Helena.

Sidan uppdaterad