Kontrastrika utlandsstudier och varierande projekt

Integrationsprojekt, kommunala multisportarenor och hållbar odling – det är några typer av ärenden som Tim Lager hanterar på Jordbruksverket.

– Utvecklingsprojekt som går från punkt A till B är det jag vill arbeta med.

Tim, före detta student

Våren 2018 slutförde Tim Lager sin examen i globala studier. Bakom sig hade han då en bred grund i globala studier, samt två utlandsvistelser som stod i skarp kontrast till både hemorten Herrljunga och studielivet i Jönköping.
– Jag hade VFU (praktik) på en turistbyrå i Betlehem i Palestina. Det var en väldigt stor erfarenhet att bo på plats som är ockuperad av en extern makt. Turism var jag inte så insatt i och turistbyrån hade dessutom ett konflikt- och fredsperspektiv när de informerade turister om vilka möjligheter som finns och inte finns i området.

Den andra resan inom programmet gick till Mexico City för utlandsstudier.
– Även om studiemängden var ungefär lika omfattande, var det intressant att undervisningsformen skilde sig såpass mycket jämfört med Sverige. Varje morgon började med upprop för att se att alla var på plats, och efter varje lektion fick man läxor till nästa gång.

Idag arbetar Tim som projekthandläggare på Jordbruksverket och hanterar utbetalningar av projektstöd. Där kommer han i kontakt med allt från byggen av multisportarenor till restaureringar av kulturarv. Målsättningen är sedan att röra sig mot mer internationella projekt. 

– Utbildningen har förberett mig för väldigt många olika arbeten och det här är ett bra första steg i karriären. Men jag har alltid varit intresserad av varför tredje världen ser ut som den gör och hur man kan göra den bättre. Tanken är att jobba med det i någon form i framtiden.

Tim Lager, alumn, globala studier, Högskolan för lärande och kommunikation. Idag projekthandläggare på Jordbruksverket.

Sidan uppdaterad