Viktor, Ljusdesigner på White Arkitekter

Viktor Martinsson från Alvesta har studerat Ljusdesign på Tekniska Högskolan. Nu är arbetar han som Ljusdesigner på White Arkitekter i Göteborg.

Viktor, före detta student

Hur ser en typisk dag ut på ditt jobb och vilka arbetsuppgifter har du?

Som ljusdesigner på White Arkitekter i Göteborg är arbetsuppgifterna förhållandevis varierade. Vi har ofta möjlighet att arbeta i projekt som påverkar många, från tidigt konceptskede till slutlig inriktning av armaturer på plats. En sådan arbetsprocess innefattar bland annat provbelysningar där gestaltningsmässiga beslut tas med grund i det upplevda.

Naturligtvis ägnas många timmar även åt den typiska produceringen av tekniska dokument såsom ritningar, illustrationer, principskisser och beräkningsunderlag.

Varför ska blivande studenter välja Ljusdesign, tycker du?
För att de kommit fram till att de är intresserande av ljus och mörker. Ljusdesign är ett fantastiskt område som innefattar såväl teknik som rumslig upplevelse, psykologi och miljö.

I verkligheten är vi ljusdesigners en liten grupp specialister som med vår tekniska och gestaltningsmässiga belysningskompetens kommit att verka som en brygga mellan arkitekt- och elingenjörsledet.

Började du studera direkt efter gymnasiet?
Jag valde att avvakta vidare studier några år och arbeta istället. Jag ville ha mer tid på mig att hitta ett ämne jag verkligen brinner för.

Har du några tips till blivande studenter som vill läsa Ljusdesign?
Tekniska Högskolans ljusdesignutbildning är heltäckande och unik i Sverige. Ämnet i sig kräver mycket av dig i egenskap av student, men det är hanterbart. Mitt tips till blivande studenter är att ta sig an kurserna på ett utforskande sätt; försök att identifiera delar i varje kurs som verkligen intresserar dig.

Sidan uppdaterad