Markus älskar att se människor utvecklas

Markus är inne på sluttampen av sin utbildning som han påbörjade 2016. Han läser till ämneslärare inom religion och historia och tar examen nu i sommar.

Porträttfoto av Marcus, lärarstudent

– Anledningen till att jag vill bli lärare är väl kort och gott att jag älskar att se människor utvecklas. Det var ett intresse som växte fram över tid då jag direkt efter att ha gått färdigt gymnasiet inte alls visste vad jag ville bli, och jobbade inom hantverkarbranschen under ett antal år. Något som ledde till att läraryrket blev en tanke som jag fastnade för och sen även genomförde.

Han hade själv lärare med en unik förmåga att vara intresseväckande och spännande.

– Framför allt i de ämnen som jag själv valt att utbilda mig inom. En bra lärare är viktigt!!

Det finns en mängd anledningar att läsa till lärare enligt Markus, bland annat variationen i de olika kurserna.

– Det absolut mest motiverande med att studera till lärare är att få arbeta både med unga och vuxna på samma gång. Dessutom erbjuder utbildningen en stor variation utifrån att den ena kursen sällan är den andra lik. I slutändan får du förmånen att utbilda unga vuxna till att bli bra och lyckliga människor genom att ge dem verktygen för att tillfoga sig kunskap.
Dessutom är det en högskoleutbildning som erbjuder ett stort utbud av sociala aktiviteter och kontakter över i mitt fall fem års tid.

På utbildningen för ämneslärare har studenterna fyra VFU perioder (Verksamhetsförlagd utbildning) Det är lite olika längd på de fyra perioderna där den sista sträcker sig över nio veckor.

– Jag tycker VFU:er är väldigt viktiga, då man får den praktiska biten tydligare för sig. Man inser hur mycket jobb det egentligen är med att planera och strukturera god undervisning för alla elever.

Markus sista VFU genomförde han på Junedalsskolan i Jönköping.

Jag lärde mig mest under den sista VFU:en, både som människa och lärare. Det krävs nämligen tid för att lära känna människor och att knuta an till sina elever. Dessutom har jag kommit bra överens med mina handledare under alla VFU:er och det har bidragit till min positiva inställning till läraryrket.

Markus tycker mycket bra om Jönköping University och sin utbildning.

– Det är ett bra lärosäte, alltid i utveckling med fräscha lokaler och har ett gott rykte i min mening.

Markus, nuvarande student, Ämneslärarprogrammet, Högskolan för lärande och kommunikation. 

Sidan uppdaterad