Jesper arbetar brett som HR-konsult på Länsstyrelsen

HR har varit ett ständigt närvarande område i Jesper Carleks liv. Efter att ha jobbat med HR-relaterade frågor på både resebolag i Alperna och som yrkesofficer i Eksjö, fortsatte han att arbeta med ämnet parallellt med studierna på Jönköping University.

Jesper, före detta student

– Jag hade arbetat ganska länge innan jag bestämde mig för att utvecklas ytterligare genom att gå HR-programmet. Då kändes det helt naturligt att kombinera utbildningen med nya jobb inom området.

Vid sidan av studierna arbetade han extra med bland annat rekrytering på Poolia, och genomförde praktik och extrajobb på IKEA:s HR-avdelning.
– HR har exploderat senaste åren och prioriteras mycket mer på företagen och i olika organisationer. Jag har haft mycket nytta av att utbildningen hängde med i utvecklingen hela tiden och att det fanns ett nära samarbete med näringslivet i staden.

Efter sin kandidatexamen 2018, tog Jesper klivet tillbaka till försvarsmakten och en anställning som personalofficer.
– Mer konkret innebar det att jag arbetade med organisationsutveckling och chefsstöd med alla typer av frågor som rör personalen, exempelvis rekrytering, arbetsrättstolkning, jämställdhetsstrategier samt kompetensutveckling.

I november 2019 slutade Jesper sin anställning på försvarsmakten och började som HR-konsult på Länsstyrelsen.

– Att vara HR-konsult innebär att jag är ett konsultativt stöd till chefer inom HR-frågor. I dagsläget är jag chefsstöd till två avdelningar, varav 12 chefer. Därtill arbetar jag strategiskt med några av våra HR-processer. 

Att jobba som HR-stöd innebär många och varierande arbetsuppgifter.

– Att vara HR-stöd innebär såklart stöd, men även omvärldsbevakning och även kontroll av processer utifrån lagstiftning. Det är brett och varierande och omfattar allt från rekrytering, rehabilitering, organisationskultur, arbetsrätt, chefsutveckling till att anpassa vår verksamhet till Covid-19. Man blir aldrig fullärd och variationen av arbetsuppgifter är stimulerande och utmanande.

För de blivande studenter som funderar på sin egen högskoleplacering skickar Jesper med en passning när det gäller möjligheterna som HR-programmet ger.

– Fördelen är att du pluggar brett och får kunskaper inom både juridik, ledarskap, socialpsykologi, ekonomi och organisationsutveckling. Det gör att karriärvägarna är många och innebär ett omväxlande yrke som fokuserar på att utveckla och förvalta personalen.

Jesper Carlek, alumn, Human Resourcesprogrammet, Högskolan för lärande och kommunikation. nu HR-konsult på Länsstyrelsen.

Sidan uppdaterad