”Att vara lärare är ett fantastiskt jobb, men det krävs ett stort engagemang.”

Elin, före detta student, i ett klassrum framför en whiteboard

Annika Svensson arbetar som ämneslärare år 7-9 på Junedalsskolan i Jönköping och är även handledare för studenter från Högskolan för lärare och kommunikation (HLK) när de gör sin VFU (Verksamhetsförlagd Utbildning). Hon tog sin magisterexamen på HLK 2018 efter att varit lärare i 18 år och hon tycker fortfarande att det är det bästa jobb man kan ha.

Kan du berätta om hur det är att handleda studenter?
-Det är en otrolig förmån att få handleda studenter. Jag håller mig uppdaterad med den senaste forskningen och jag får vidareutbildning genom att delta på professionsutvecklande seminarier.
När jag har studenter har jag också möjlighet att spegla mig själv i studentens agerande och det är ett utmärkt sätt att inte stagnera i min lärarroll. Jag får möjlighet till att reflekterar över hur jag själv agerar i olika situationer. Mycket i läraryrket är att kunna sätta ord på den tysta kunskapen och det kan jag göra genom att ha studenter.

Vad trivs du mest med som lärare?
Jag älskar att undervisa och se elevernas kunskapsprogression, att få vara delaktig och jobba tillsammans med eleven och följa dennes väg till att nå sina mål är fantastiskt. Sedan är det otroligt stimulerande att få driva skolutveckling, att kunna förändra och göra det bättre för våra elever i undervisningen. Vi behöver få en mer likvärdig skola och då behöver vi rikta våra blickar mot undervisningen. Alla elever ska kunna utvecklas oberoende av var man bor eller vilken skola man går i.

Har du funderat på att vidareutbilda dig eller att forska?
Ja, nu är det 3 år sedan jag tog min magisterexamen så till hösten kommer jag eventuellt vilja läsa något. Jag gillar att utvecklas så det blir kanske Master eller någon annan vidareutbildning.

Karriärtips till blivande studenter?
Var nyfiken! Att vara lärare är ett fantastiskt jobb, men det krävs ett stort engagemang. Det är ett arbete med mycket frihet under ansvar och det finns många utvecklingsmöjligheter. Vi behöver fler lärare och man kan inte ha ett bättre jobb!

Sidan uppdaterad