”Lyxigt att få fördjupa sig i åldrandet”

Jolin Sewén har läst magisterprogrammet i gerontologi

Jolin Sewén har läst magisterprogrammet i gerontologi.

Jolin Sewén har studerat magisterprogrammet i gerontologi vid Hälsohögskolan. Hon är intresserade av åldrande och ser det som en lyx att få fördjupa sig inom just det. Utbildningen har varit bred och hon tycker åldrandet sågs ur olika perspektiv.

Med en kandidatexamen inom folkhälsovetenskap och arbetserfarenhet från bland annat en kommunal anställning som utvecklingsledare i folkhälsa med ansvar för äldres hälsa valde Jolin att studera vidare.

Mest givande med utbildningen tycker hon bredden var, att den var tvärvetenskaplig och åldrandet ses ur olika perspektiv.

- Jag tycker det inte bara adderar kunskap till mig som professionell person utan även på ett privat, mänskligt plan. Får vi leva, åldras vi, säger Jolin.

Arbetar med äldres hälsa och utveckling

Efter utbildningen har Jolin arbetat som processledare i suicidprevention, där äldre är den grupp som tar sitt liv i högst utsträckning, men där hon även jobbat med alla åldrar. Idag har hon arbete på Göteborgs Stad, som verksamhetsutvecklare i den Hälsofrämjande avdelningen på Äldre, vård och omsorgsförvaltningen.

- Om du är intresserad av åldrande och äldres hälsa i ett tvärvetenskapligt perspektiv, är detta utbildningen för dig, säger Jolin.

Som student på Jönköping University har hon alltid känt sig sedd även om utbildningen varit helt på distans.

Sidan uppdaterad