”Utbildningen har tagit mig många steg längre i min yrkesroll”

Joanna är färdigutbildad specialistsjuksköterska med inriktning distriktsköterska.

Joanna är färdigutbildad specialistsjuksköterska med inriktning distriktsköterska.

Joanna Gunnerling är utbildad distriktssköterska. Som nyutexaminerad kände hon sig redo för arbetet där utbildningen förberedde henne mycket bra.

Specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska öppnar upp för många val, alltifrån hemsjukvård till skolsköterska och därför föll valet på utbildningen, berättar Joanna.

Nöjd med helheten

Som sjuksköterska kom hon ut och kände sig ny och något osäker på jobbet. När Joanna var klar med studierna till distriktsköterska var känslan en annan.

- Här kände jag mig helt redo. Helheten var det bästa. Det var bra lärare, att det var digitalt, upplägget var så bra helt enkelt, säger Joanna.

Hon berättar vidare att det varit lärorika seminarium där diskussionerna haft högt i tak och man har utbytt erfarenheter med varandra. Och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFUn), var helt fantastisk där de fick vara på olika arbetsplatser, säger hon.

Kombinera jobb, studier och familj

Joanna kan varmt rekommendera att läsa vidare. Som sjuksköterska i kommunen fick hon möjlighet att studera genom arbetet. Hon valde att jobba 20% och studera 80%. Distansutbildningen gjorde att det inte var några problem för henne att anpassa dagarna med arbete, utbildning och familjen. Utbildningen har tagit henne längre i yrkesrollen och väckt tanken att läsa vidare till barnsjuksköterska.

Sidan uppdaterad