Joline och Sara gör en fältstudie i Uganda

Joline och Sara läser sista året på globala studier. Genom ett MFS-stipendium (Minor Field Studies) har de fått möjlighet att åka till Uganda och genomföra en fältstudie inför examensarbetet.

Berätta lite kort om er fältstudie

Joline och Sara

Vi genomför vår fältstudie i sydöstra Uganda i en liten by på landet som heter Kamuzinda. Här kommer vi stanna i några veckor framöver för att genomföra intervjuer med kvinnliga småskaliga jordbrukare. Syftet med intervjuerna är att undersöka deras försörjningsstrategier och vad dessa kvinnor själva upplever för hot gentemot deras försörjning. Studien genomförs i samråd med Uganda Child Care Sweden, en ideell biståndsorganisation med bas i Jönköping.

Personer i djungeln

Varför är det här ämnet viktigt?

Redan sedan första året på globala studier har vi velat skriva om någonting som har med utsatta kvinnor och deras välbefinnande att göra. Vi har båda under en längre tid varit intresserade av genusfrågor, framför allt i relation till hållbar utveckling. Jämställdhet och kvinnors empowerment utgör inte bara en del av Agenda 2030, utan är även en förutsättning för verklig hållbar utveckling överlag. Att dessutom kombinera detta med ett fattigdomsperspektiv medför att vi kan studera utsatthet ur ett intersektionellt perspektiv.

Grusväg i Uganda

Vad är det bästa med MFS?

Det bästa med MFS är att vi kan kombinera våra studier med upplevelser utomlands. Det känns spännande att få skriva om ett ämne som är så centralt för globala studier, medan vi samtidigt får möjligheten att se och upptäcka Uganda.

Sidan uppdaterad