”Våga testa chefsrollen”

Rifa Gazrawi tog examen från socionomprogrammet 2013. Idag arbetar hon som enhetschef inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun och har fått flera utmärkelser för sitt ledarskap. Från studierna vid Hälsohögskolan fick hon med sig en bred grund för ett framtida yrkesliv och hon vill uppmana fler att våga testa chefsrollen.

Kvinna står framför en whiteboard

Rifa Gazrawi, tidigare student vid Socionomprogrammet, idag arbetar hon som enhetschef inom Jönköpings kommun.

Att Jönköping har ett centralt läge i Sverige, många valmöjligheter och intag både vår och höst var avgörande för när Rifa Gazrawi skulle välja högskoleutbildning. Hon visste att hon ville arbeta med människor och valet landade på socionomprogrammet.

— Jag hade läst omvårdnadsprogrammet på gymnasiet och någonstans visste jag att jag ville arbeta med människor, vilket går att göra på hundra olika sätt, men när jag började min utbildning och gick ut på praktik/VFU fick jag känna på yrkesrollen ordentligt och då kändes det helt rätt, berättar hon.

En av fördelarna för Rifa som var nyinflyttad från Västerås när hon började på socionomprogrammet var att hon fick sin praktik/VFU-plats tilldelad från Hälsohögskolan och inte behövde söka själv.

— Det var guld värt och underlättade jättemycket för mig som var ny i Jönköping och inte hade så mycket kontakter att jag fick en praktikplats tilldelad genom skolan. Efter praktikperioden fick jag sommarjobb på den avdelningen och sen var det som att sommarjobbet aldrig tog slut. Jag fick arbeta extra inom kommunen och äldreomsorgen under studierna både extra under terminerna och på somrarna och efter några vikariat efter examen fick jag en tillsvidareanställning, säger Rifa.
Kvinna framför en whiteboard som pekar på en skärm

Idag arbetar hon som enhetschef inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun och ansvarar för verksamheten. I tjänsten ingår ansvar för personal, ekonomi, kvalitetsarbete samt systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete.

— Just nu håller vi på att implementera att nytt arbetssätt och en ny metod som används både nationellt och internationellt som kallas för IBIC (Individens behov i centrum). Det bästa med mitt arbete är variationen och att jag är ansvarig för verksamheten, de individer som verksamheten är till för och inför deras anhöriga. Jag hinner aldrig tröttna på något eftersom min roll innefattar så många olika områden, socionomyrket är brett och ger stora möjligheter till att jobba inom olika typer av verksamheter i olika roller, allt från kurator till olika funktioner inom statliga myndigheter, berättar Rifa.

Ett kvitto på att det man gör gett resultat

De senaste åren har Rifa Gazrawi fått två fina utmärkelser för sitt ledarskap. År 2018 blev hon en av de 20 utvalda på listan över Årets unga ledande kvinnor i Jönköpingsregionen och år 2021 utsågs hon till en av Framtidens Kvinnliga Ledare av Ledarna – Sveriges chefsorganisation.

— Jag tycker att det är jätteviktigt att kvinnor i ledande positioner uppmärksammas, det behövs verkligen. Jag är mycket ödmjuk inför att ha blivit nominerad av personer i min närhet och att vara en av de som blivit utnämnd är både smickrande och jätteroligt och någon sorts bekräftelse eller kvitto på att det man gör och brinner för har gett resultat, säger hon.

Ett tips som Rifa vill skicka med till blivande studenter inför både studier och yrkesliv handlar om mentorskap och att ta hjälp av de som kommit längre än en själv. I studierna handlar det om att passa på att fråga studenter som går några terminer över om tekniker och tips inför kurser och uppgifter, i arbetslivet att fråga sina kollegor om tips, idéer och råd så att man kan sträva efter förbättring.

— Jag tycker alltid att det är viktigt att sätta upp mål för sig själv, det behöver inte vara så stora eller långsiktiga, ett halvår eller år i taget räcker. Då är det enklare att våga växla upp och göra mer än vad som förväntas av dig, det finns alltid saker som kan och behöver bli bättre. Jag vill också uppmana fler till att våga ta steget till chefskapet, oavsett om man är ung eller äldre, alla människor har potential att bli ledare och framför allt kvinnor tror jag behöver vidga vyerna och våga mer, avslutar Rifa Gazrawi.
Två personer står framför en dator och diskuterar.

Sidan uppdaterad