Katarina läste Yh-utbildning, jobbar nu som Arbetsledare

Porträttfoto av Katarina, före detta student

Katarina Aarnio läste Yh- utbildningen Byggproduktionsledare, hon blev klar med utbildningen i december 2019. Att det blev Jönköping University för Katarina berodde till stor det på att utbildningen hålls i nära samarbete med Byggföretagen (en bransch- och arbetsgivarorganisation)

– Det bästa med utbildningen var det breda tekniska utbudet. Dessutom är flera byggföretag finns representerade i styrelsen för utbildningen och den anpassas efter vad som efterfrågas av branschen, säger hon.

Yh – utbildningen Byggproduktionsledare har två LIA-perioder (Lärande I Arbete) per år. Katarina jobbade på Skanska när hon började läsa till byggproduktionsledare så hon hade sina LIA-perioder där.

Katarina är i dag arbetsledare på Skanska och tycker absolut att utbildningen var relevant och nyttig för hennes nuvarande tjänst.

Hon rekommenderar verkligen utbildningen och tycker inte att det bara är en viss typ av personer som kan läsa till Byggproduktionsledare.

– När jag påbörjade utbildningen hade jag ingen teknisk bakgrund eller erfarenhet av byggnation överhuvudtaget. Historiskt sett har de som går den här utbildningen, och har de som har gått utbildningen, en bakgrund som yrkesmedarbetare. Jag hade inte det, men det var inget hinder för mig alls. Har man bara det tekniska intresset så är det inget att tveka över, avslutar hon.

Sidan uppdaterad