Viktigt förarbete på patologen

Efter 13 år som lärare lockade ett karriärskifte för Emma Andersson. Nu är hon biomedicinsk analytiker och förbereder det material som ligger till grund för viktiga diagnoser.

Emma, före detta student

Klivet från läraryrket till biomedicin kan tyckas långt. Men med en magisterexamen i biologi under lärarstudierna, där mycket tid tillbringades i ett laboratorium, hade Emma Andersson intresset med sig från grunden. Steget in på biomedicinska analytikerprogrammet blev en spännande utmaning.

– Det var dags att göra något nytt helt enkelt, men jag ska nog kunna ta med lite pedagogiska inslag in i det här yrket också, säger Emma.

Efter avslutad lärarkarriär och en ny examen, blev patologen på Ryhov i Jönköping nästa arbetsplats. Det tackar hon utbildningens kvalitet för.
– Jag är oerhört nöjd med att den var så innehållsrik och varierad med praktiska och teoretiska moment. Våra lärare var verkligen engagerade och de biomedicinska analytiker som utbildas här är eftertraktade i hela landet.

Yrkesgruppen som hon nu tillhör är viktig, men tyvärr något bortglömd menar Emma.
– Att jobba med att undersöka vad som orsakar sjukdomar är väldigt intressant och viktigt. I min roll som biomedicinsk analytiker är det framförallt vägen fram till olika upptäckter som är det centrala. Vi förbereder allt material så att patologen kan göra en analys och det finns verkligen inget patientmaterial som är det andra likt.

I det nya yrket finns det två positiva sidor som Emma uppskattar särskilt mycket.
– Branschen har en ständig teknisk utveckling som du måste förhålla dig till hela tiden. Det gör att du inte står still i din roll och möjligheterna är stora att utvecklas inom din arbetsplats. Dessutom blir jag färdig med mitt jobb varje dag. Jag trivdes som lärare, men satt ofta på kvällar och helger och jobbade. Nu kan jag inte ta med några prover hem!

Emma Andersson, Alumn Biomedicinsk analytiker. Idag arbetar hon på Patologen på Länssjukhuset Ryhov. 

Sidan uppdaterad