”Mina elever är det viktigaste för mig”

Elin, före detta student, i ett klassrum framför en whiteboard

Elin jobbar idag som gymnasielärare i religionsvetenskap och samhällskunskap i Jönköping. Hon inser att alla elever är olika individer och älskar när hon når fram till dem.

Elin Ossowicki påbörjade sina lärarstudier på Linköpings universitet (LiU), men avslutade dem på Jönköping University (JU). Hon trivdes bra på LiU, men i och med att JU är något mindre upplevde hon att det var en mer familjär stämning, vilket bland annat gjorde att det var lätt att lära känna andra studenter. Elin valde att läsa till gymnasielärare i samhällskunskap i första hand, med religionsvetenskap som andra ämne.

- Jag känner att jag har fått med mig ämneskunskaper som motsvarar det jag behöver i yrkeslivet. Det är dock ett yrkesval som kräver ständig utveckling och i och med skolpolitiska förändringar gäller det att vara förberedd på detta. Utöver ämneskunskaper känner jag att övriga kurser kompletterade och gav en helhet inför yrket. Bland annat läste vi specialpedagogik och konflikthantering vilket gav ytterligare perspektiv.

Elin menar att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är väldigt viktig för kommande yrkesliv.
- Jag har tagit med mig alla erfarenheter från min VFU till mina jobb efter utbildningen. Personligen tycker jag att den är avgörande för hur förberedd du är på yrkeslivet efter examen. Jag uppmanar alla att ta tillvara på sin VFU, att ställa frågor och försöka suga i sig allt man kan.

Direkt efter examen började Elin att jobba som lärare, men inte på gymnasienivå.

- Det fanns då inte så många jobb på gymnasienivå i och med minskande barnkullar. Jag hade dock inställningen att alla jobb inom skolan skulle ge mig värdefull erfarenhet och jag arbetade en tid med yngre elever. Ett år efter min examen fick jag jobb i en grannkommun på en gymnasieskola. Idag arbetar jag på en gymnasieskola i Jönköping och undervisar i religion och samhällskunskap men även i beteendevetenskapliga ämnen på samhällsprogrammet. Tillsammans med en kollega är jag mentor för 30 elever på samhällsprogrammet.

Hon trivs med att få vara kreativ i arbetet med att hitta nya infallsvinklar när hon planerar arbetsområden.

- Alla klasser och elever är olika och det kräver att jag som lärare är lyhörd inför vilka jag ska undervisa. Min övertygelse är att jag behöver skapa relationer till eleverna för att nå fram till dem och det är så härligt att få lära känna alla olika individer. Mina elever är det viktigaste för mig.

På frågan om bästa minne från studietiden väljer Elin att lyfta fram pluggandet och resultatet av det.

- Det är många saker som jag skulle kunna nämna men det är ju alltid tillfredsställande att känna att slit lönar sig. Att sitta och plugga intensivt till en salstenta tillsammans med studiekamrater och sedan få ett bra resultat på mailen efteråt är härligt.

Som karriärtips till blivande studenter vill Elin framhäva vikten av att ha öppna sinnen.

- Försök tänka brett och vara öppen för att även prova arbete som kanske inte är drömjobbet. Jag har fått erfarenheter med mig från förskolan till vuxenutbildning som har varit helt ovärderliga, avslutar Elin.

Sidan uppdaterad