Skarpt projekt för TV4-gruppen under utbildningen

Elsa har läst Grafisk design och webbutveckling, en utbildning som
gett henne värdefulla kontakter med arbetslivet.

Elsa, före detta student

Elsa tyckte att kombinationen av grafisk design och webbutveckling verkade spännande och nytänkande. En stor fördel var också kontakterna med näringslivet, däribland praktik och två examensarbeten.

– Mitt senaste examensarbete har varit det mest spännande under min utbildning. Jag och en kurskamrat beslutade oss för att samarbeta med en uppdragsgivare, vilket ledde till att vi arbetade med designbyrån Bold i Stockholm. Vi fick ett verkligt projekt som Bold hade utfört åt TV4-gruppen där vi studerade hur en grafisk profil kan gestalta en mänsklig känsla för exponering i en digital värld.

När Elsa valde att läsa vid JU var det för att utbildningen intresserade henne, men även bilden hon fick av högskolan som fräsch, modern och nytänkande.

– Något som jag tycker är en stor fördel med att plugga på Jönköping University är att många föreläsare kommer från arbetslivet, vilket gör att de besitter mycket kunskap och erfarenhet. Jag har upplevt de flesta föreläsare på högskolan som pedagogiska och engagerade.

– Parallellt med min utbildning har jag läst en distanskurs och utfört designarbeten åt olika företag för att bygga upp min portfolio och utöka mina arbetslivserfarenheter. Jag tycker att det är bra att du kan välja precis hur mycket eller lite du vill engagera dig i olika saker utanför dina studier.

Nu är Elsa tillbaka i sin hemstad Linköping och kommer jobba däromkring framöver. Hon tror att det kommer vara en stor fördel att vara utbildad inom både grafisk design och webbutveckling i arbetslivet.

– De båda delarna hänger mer eller mindre ihop oavsett om du väljer att jobba med det ena eller det andra.

Sidan uppdaterad