Micael Edblom

Sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län.

Porträttfoto av Micael Edblom, Sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län

- Vårdadministratören har en viktig roll. Hon eller han ska med sin specialistkompetens serva sjukvården inom det administrativa området, men också medverka i utvecklingsarbetet för att få funktioner och processer att fungera på bästa sätt.

- Den vårdadministrativa utbildningen i Jönköping ger inblick i den bredd som finns inom vårdadministratörens jobb. Det finns en bra kombination av erfarenhet när det gäller att ordna utbildning, handledning och praktik, och samtidigt en framförhållning för att anpassa utbildningen till hur yrket utvecklas. Jag tror att vården allt mer ser behovet av kompetenta vårdadministratörer, eftersom det ställs allt större krav på informationshantering, samt registrering och uppföljning via olika kvalitetsregister.

Sidan uppdaterad