Eva läser till grundlärare

Eva arbetar som specialpedagog, men läser kurser inom VAL-projektet för att få behörighet även för förskoleklass och årskurs 1-6.

Porträttfoto, Eva

Varför sökte du till VAL-projektet?

- Jag är förskollärare och specialpedagog i grunden, men vill höja min kompetens och bli behörig att undervisa även i förskoleklass och grundskolans tidiga år. Sen införandet av lärarlegitimationen har jag märkt att rektorer och chefer är alltmer noggranna med vilken behörighet man har.

Hur fick du kännedom om VAL-projektet?

- Jag kommer inte riktigt ihåg, men antagligen var det via Skolverkets hemsida.

Hur är det att studera inom projektet, när studierna ges på halvfart och distans?

- Det fungerar mycket bra. Vi har träffar på högskolan ungefär en gång i månaden — dagar som ger både inspiration och stöd. Att läsa på distans via nätet fungerar också bra. Lärplattformen Pingpong är lätt att arbeta med. Tack vare att studierna går på halvfart kan jag arbeta under tiden och själv bestämma hur mycket jag vill arbeta.

Vad ser du fram emot efter utbildningen?

- Jag ser fram emot att få högre kompetens/behörighet och därigenom en utökad lärarlegitimation. Dessutom tror jag att jag kommer känna mig säkrare i undervisningssituationen.

Sidan uppdaterad